ทำไมต้องมีเว็บไซต์


เนื่องจาก ปัจจุบัน Internet เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้น คนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งวันอยู่กับ Internet จาไปเที่ยวที่ไหน จะกินอะไร จะพักที่ไหน จะซื้อ จะหาอะไรก็ ค้นหาในอินเตอร์เน็ต ดังนั้น เว็บไซต์จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจของท่านมากๆ ถึงที่สุด การเข้าถึงของลูกค้าก็มีมากขึ้น เพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น หรือสินค้าต่างๆให้กับ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และไม่สินเปลืองงบประมาณอีกด้วย และช่วยนำเสนอหรือแนะนำธุรกิจของท่านให้กับลูกค้าได้รู้จักดีมากขึ้น

1. ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและองค์กร

ธุรกิจ สินค้า และบริการของคุณ จะถูกโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของคุณ ทำให้ลูกค้ารู้จักคุณมากขึ้น และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คุณ เป็นแหล่งข้อมูลและช่องทางในการติดต่อที่ลูกค้า จะใช้ในการติดต่อหาคุณ เพื่อนำไปสู่การใช้สินค้าและบริการนั้นๆ ง่ายต่อการติดต่อ ค้นหาข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ แผนที่ เป็นต้น

2. ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณ

ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ก. และ ข. ไม่เคยทำเว็บไซต์มาก่อนเลย แต่บริษัท ก. ตัดสินใจเลือกทำเว็บไซต์แนะนำสินค้าและบริการของเขาผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทำให้เขามีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้วิธีการค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกัน บริษัท ข.เลือกใช้วิธีการขายแบบหน้าร้าน และยังไม่ได้ตัิดสินใจทำเว็บไซต์ เขาจะมีโอกาสสูญเสียลูกค้่าหลายรายเป็นจำนวนมาก ที่เลือกใช้วิธีการค้นหาิสินค้าและบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต และหันไปเลือกใช้บริการของบริษัท ก. ซึ่งมีข้อมูล รายละเอียดที่ครบถ้วน อยู่ในเว็บไซต์ นั่นหมายถึงการสูญเสียรายได้ กำไร และเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง แต่ถ้าคุณมีเว็บไซต์ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสเหล่านั้นให้กับธุรกิจของคุณได้

3. ช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ

เมื่อสินค้าและบริการของคุณถูกนำเสนอทางเว็บไซต์แล้ว จะทำให้คุณมีลูกค้า้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายและผลกำไรเพิ่มขึ้นนั่นเอง และเมื่อลูกค้าของคุณนำสินค้าไปใช้แล้วดีบอกต่อกันไป เช่นผ่านทาง Social Network คุณก็จะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จาก 1 เป็น 10 จาก 10 เป็น 100 ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวที่คุณจะได้รับ

4. เป็นสื่อที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพสูง

เป็นสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคและลูกค้าของคุณนั้น สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วทุกมุมโลก โดยไม่ต้องรอให้ร้านเปิด หรือเมื่อตอนร้านปิด ให้เว็บไซต์ของเราเป็นโอเปอเรเตอร์ ที่จะช่วยแนะนำิสินค้าและบริการ เช่น ข้อมูลสินค้า และบริการ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ ให้ดำเนินการได้ 24 ชั่วโมง ทำให้ธุรกิจของคุณทำได้ง่ายและคล่องตัวขึ้น

5. คุ้มค่าและประหยัดกว่า

เป็นสื่อที่มีความคุ้มค่าเนื่องจากลงทุนทำเว็บไซต์หนึ่งครั้ง จะสามารถใช้งานได้นานถึง 1 ปี เมื่อเทียบกับสื่อแบบอื่นๆ ที่คุณอาจจะเคยใช้มาก่อน เช่น ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ป้ายโฆษณา ฯลฯ ซึ่งจำกัดระยะเวลา และเนื้อหาไม่ครอบคลุม แต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

6. ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

หากคู่แข่งของคุณมีช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต แต่ในขณะเดียวกันคุณยังไม่มี ความเสี่ยงในธุรกิจของคุณย่อมมีมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะหันไปใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากคู่แข่งของคุณ ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของคุณจะมีคุณภาพดีขนาดไหน แต่หากขาดการประชาสัมพันธ์ หรือการทำการตลาด จำนวนลูกค้าของคุณก็จะถูกคู่แข่งของคุณแย่งเอาไป แต่ถ้าหากคุณเลือกทำเว็บไซต์ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นลงไปได้ และ ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งของคุณได้อีกด้วย

Loading...