ระบบจัดการข้อมูล PS2-CarGLASS ศูนย์ติดตั้งกระจกรถยนต์ ( พรประเสริฐ2 สำนักงานใหญ่ )


- ระบบจัดการสินค้าคงคลัง
- ออกบิลเงินสด
- ออกใบเสร็จรับเงิน
- ออกใบกำกับภาษี
- ออกใบยืมสินค้า
- ออกใบส่งของ
- รายงานสินค้าคงคลัง / และอื่นๆ
html , css , javascript , php mvc , mysql