ระบบจัดการข้อมูล ayaservice เชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน


- ระบบออกบิลเงินสด
- ระบบออกใบเสร็จรับเงิน
- ระบบออกใบกำกับภาษี
- ระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
- ออกใบรายการ,รายงานไฟล์ PDF , EXEL
Html , Css , Javascript , PHP , Mysql