• 5 สถานการณ์ที่เจ้าของบริษัทต้องไล่พนักงานออก

  5KICKUOT-HEAD-1140x502

  1. มีผลงานต่ำกว่าที่ประเมินไว้เสมอ
  มาตรฐานที่ดี อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร แต่ละฝ่าย หรือแต่ละบุคคล แม้ว่าจะยืดหยุ่นได้หรือไม่ก็ตาม แต่ท้ายที่สุดแล้ว พนักงานของคุณจะต้องปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้อย่างสม่ำเสมอ หากคุณกำหนดเป้าหมายเป็นยอดขายให้พนักงานแต่ละคน คุณก็คาดหวังให้พนักงานขายแต่ละคนมียอดขายถึงเป้า หากเวลาทำงานที่บริษัทคุณกำหนดไว้คือ 9 โมงเช้สถึง 5 โมงเย็น พนักงานของคุณก็ควรจะต้องมาทำงานทันและอยู่จนเลิกงานตามที่กำหนดไว้

  ทุกอย่างก็มักจะมีข้อยกเว้นเสมอ เพราะความผิดพลาด หรือการปฏิบัติงานไม่ถึเป้าหมายเพียงแค่ครั้งเดียว ก็ไม่ควรจะถึงขนาดขั้นเลิกจ้าง หรือโดนไล่ออก เพราะในบางครั้ง หากรถติดมากๆ พนักงานอาจจะมาสายก็ได้ หรือด้วยเหตุสุดวิสัยบางอย่าง อาจจะทำให้ยอดขายไม่ถึงเป้า อย่างไรก็ดี หากเริ่มเห็นว่าพนักงานคนนั้น มีผลการทำงานต่ำกว่าเป้าอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง อาจจะถึงเวลาที่ต้องเรียกมาคุยเพื่อปรับปรุง และหากยังคงไม่สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายได้อีก ก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องปลดพนักงานคนนั้นออกไป

  2. ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
  ทุกๆองค์กร จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอยู่เสมอ ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร หรือแค่บางแผนก หรือหน่วยงานเล็กๆ ดังนั้น พนักงานทุกคนควรจะต้องเปิดใจยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้ แต่หากคุณได้คุย และเจรจากับพนักงานคนนั้นแล้ว และเขาหรือเธอต่อต้าน หรือปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงบทบาทให้เข้ากับองค์กร ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่า คุณควรจะปล่อยเขาไป อย่างไรก็ดี พึงระลึกไว้เสมอว่าไม่ใช่การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่ควรจะถูกไล่ออก หากพนักงานคนดังกล่าว ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง และมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอ คุณก็ควรที่จะต้องรับฟังด้วย ยกเว้นว่าการต่อต้านนั้น มาจากการปฏิเสธที่จะไม่ทำอย่างหัวเด็ดตีนขาด เมื่อนั้นอาจจะต้องดำเนินการให้พนักงานคนนั้นออกจากงานอย่างทันทีทันใด

  5KICKUOT-CONTENT-1024x450

  3. เป็นตัวปัญหาฉุดและรั้งความก้าวหน้า
  แม้ว่าผลลัพธ์ หรือผลการปฏิบัติงานของพนักงานบางคนที่แย่ลง อาจจะทำให้คุณหงุดหงิดบ้าง แต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้ และอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวจากการที่พนักงานคนนั้นอาจมีปัญหาที่บ้าน หรือมีความเครียดกับเรื่องส่วนตัว จนส่งผลถึงการทำงาน อย่างไรก็ดี หากคุณพบว่า ผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มหนึ่ง หรือแม้กระทั่งทั้งองค์กรแย่ลง และเมื่อติดตามไปถึงต้นตอแล้วพบว่าเกิดจากตัวปัญหาคือ พนักงานคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว นั่นอาจจะเป็นจุดสำคัญที่คุณต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา เพราะพนักงานแต่ละคน ควรจะเป็นแรงจูงใจให้กันและกันให้มีกำลังใจในการทำงาน และร่วมมือกันไปถึงเป้าหมาย แต่หากพนักงานคนใดคนหนึ่ง สร้างผลกระทบในเชิงลบจากตัวเอง และลามไปถึงเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆด้วย คุณจำเป็นที่จะต้องตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการไล่พนักงานคนนั้นออกเสีย

  4. ทำลายขวัญและกำลังใจคนในองค์กร
  ขวัญและกำลังใจในการทำงานของคนทั้งองค์กร เป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าผลงาน หรือยอดขายขององค์กร เพราะหลายๆครั้ง เราจะพบว่าผลงาน หรือยอดขายที่แย่ลง เกิดจากปัญหาเรื่องการขาดขวัญกำลังใจ ซึ่งอาจจะเกิดจากการมองโลกในแง่ร้าย การวิจารณ์องค์กร หรือการต่อต้าน หรือความไม่พอใจสารพัด หากเราพบว่าการกระด้างกระเดื่องจากพนักงานคนหนึ่งเป็นต้นตอของปัญหาให้เกิดการขาดขวัญ กำลังใจของคนในองค์กร ก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องไล่พนักงานคนนั้นออก เพราะขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงานคนอื่น สามารถส่งผลกระทบไปยังขวัญและกำลังใจของพนักงานคนอื่นด้วยเช่นกัน

  5. ข้อร้องเรียนของลูกค้า
  เพราะลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณต่อบริษัท ดังนั้น คุณจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ หากพนักงานของคุณ มีพฤติกรรม และกระทำการ จนกระทั่งได้รับข้อร้องเรียนที่ร้ายแรงจากลูกค้า คุณอาจจะต้องเรียกพนักงานคนนั้นมาจับเข่าคุยว่าเกิดปัญหาอะไร แต่หากข้อร้องเรียน มีเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆกับพนักงานคนเดิมๆ ก็อาจจะจำเป็นที่ต้องไล่ออกทันที  ในบางครั้ง พนักงานที่คุณจำเป็นต้องไล่ออก อาจจะไม่ใช่พนักงานที่แย่ เพียงแต่เขาไม่ใช่พนักงานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ หรือเขาไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีผลงานที่ดีออกมาได้ในระยะยาว ซึ่งการไล่คนออก มันอาจจะเป้นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็ก แต่ยิ่งคุณรั้งรอการตัดสินใจให้ยาวนานมากขึ้นเท่าไหร่ ปัญหาและความเสียหายที่จะตามมา ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น จึงควรใช้สัญญาณเตือนเบื้องต้น 5 ประเด็นนี้ในการที่จะจัดการ ก่อนที่จะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

   

  หลังจากได้อ่านกันไปแล้วก็ควรนำไปปรับปรุงตัวเองได้แล้วนะครับ ถ้าใครเข้าข่ายคนกลุ่มนี

   

  ที่มา

  http://marketeer.co.th/2015/06/kickout-situation-boss-2015/

  Comments

  comments

Comments are closed.